Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Wypadek w drodze do lub z pracy

W myśl Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wypadkiem w dorsz do lub z pracy jest zdarzenie nagłe, spowodowane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Dodatkowo droga ta musi być najkrótsza lub najdogodniejsza oraz nie może być przerwana chyba, że przerwa była życiowo uzasadniona.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi w 2016 r. 80 tys. kontroli.

Zgodnie ze strategią UE dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2014-2020, PIP planuje wesprzeć przedsiębiorstwa w dążeniu do zmniejszenia zagrożeń powodujących wypadki przy pracy i choroby zawodowe.

W zakresie kontroli priorytetem pozostają zagadnienia związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunku pracy (z naciskiem na nadużywanie umów cywilno-prawnych),  czasem pracy, w tym w warunkach zagrożenia szkodliwymi czynnikami środowiska zawodowego.

Szkolenia BHP w skrócie

Jakie rodzaje szkoleń wyróżniamy?

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy szkolenie jest prowadzone jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe.

Co to jest szkolenie wstępne?

Szkolenie wstępne składa się z dwóch części: instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego.

Ostatnie wpisy

  • niedziela, 15 październik 2017 18:22

    Jak wygląda szkolenie BHP w pracy. Wstępne szkolenie BHP, instruktaż ogólny i stanowiskowy.

    Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP wszystkim pracownikom. Kodeks Pracy mówi, że pracownik przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. W interesie samego pracodawcy jest zatem przeprowadzenie szkolenia BHP, gdyż brak znajomości zasad i procedur BHP może wpływać na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracownika, a tym samym narażać pracodawcę na straty oraz odpowiedzialność wykroczeniową i karną.

  • środa, 11 październik 2017 19:39

    Szkolenie wstępne BHP, jak wygląda, ile jest ważne i kto je może poprowadzić

    Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tej regulacji jest wydane w oparciu o art. 2375 Kodeksu Pracy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W celu wypełnienia obowiązków zawartych ww. Rozporządzeniu, pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.