Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Ustawa o minimalnym wynagradzaniu za pracę na 2017r.

Od Stycznia 2017r. wzrasta minimalne wynagradzanie za prace z kwoty 1850 zł do kwoty 2000 zł brutto. Przestaje obowiązywać przepis umożliwiający ustanowienie wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku jego pracy ( w całej karierze) na poziomie 80 % płacy minimalnej.

Zmiany związane z Regulaminem pracy

Od Stycznia 2017r. Regulamin pracy należy obowiązkowo wprowadzić w chwili zatrudnienia 50-go pracownika. Do końca 2016r. obwiązek wprowadzenia Regulaminu pracy powstawał w chwili zatrudnienia 20 pracowników

Od 2016r. PIP nie musi informować o zamiarze kontroli

Zgodnie z decyzją szedowej Państwowej Inspekcji Pracy Iwony Hickiewicz inspektorzy pracy mają od teraz uprawnienia do kontrolowania firm bez siedmiodniowego uprzedzenia. W związku z tą decyzją pracodawcy nie mają już siedmiu dni na przygotoweanie zakładu pracy i uzupełnienie dokumentacji.

Ostatnie wpisy

  • sobota, 02 grudzień 2017 20:14

    Obowiązki pracowników w zakresie BHP

    Ustawa Kodeks Pracy reguluje m.in. obowiązki pracodawcy i pracowników. Ogólne obowiązki pracowników omówione są w kilku artykułach a za najważniejszy można uznać Art. 100. Artykuł ten mówi, że zatrudniony powinien pracować sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, przestrzegać czasu pracy, ustalonego w zakładzie pracy porządku i regulaminu pracy. Pracownik powinien  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz przestrzegać tajemnicy której ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

  • sobota, 28 październik 2017 15:22

    Środki ochrony indywidualnej w pracy

    Środki ochrony indywidualnej łatwo poznać po tym, że są noszone na pracowniku lub przez pracownika w kończynach górnych. Drugim elementem który odróżnia je od np. odzieży roboczej jest to, że spełniają funkcje chroniące przed jakimś zagrożeniem. Często środek ochrony indywidualnej stanowi ostatnią barierę ochronną pracownika przed czynnikami które mogą powodować utratę zdrowia lub życia. Dlatego wymagania dla samych ŚOI jak i ich stosowania są szeroko i precyzyjnie omówione w wielu krajowych i europejskich źródłach prawa pracy.