Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Instrukcje BHP

Pracodawca ma obowiązek zapoznać pracownika z zasadami i przepisami BHP dotyczących wykonywanych przez niego prac. Zgodnie z Art. 2374 Kodeksu Pracy, Pracodawca ma obowiązek opracowania i udostepnienia pracownikom szczegółowych stanowiskowych instrukcji BHP.

Uwaga - od 01.04.2015r. nowy wzór skierowania na badania lekarskie - do ściągnięcia tutaj.

Od dnia 01.04.2015r. weszła w życie nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy(Dz.U. 2015 poz. 457). a razem z tą nowelicją wydano w załączniku wzór skierowania na badania profilaktyczne.

Ocena Ryzyka Zawodowego

Zgodnie z §39a Rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować Ocenę Ryzyka Zawodowego. Ocenie podlega ryzyko przy wykonywanych pracach, a więc w praktyce dotyczy ono wszystkich zatrudnionych pracowników. 

Ostatnie wpisy

  • niedziela, 15 październik 2017 18:22

    Jak wygląda szkolenie BHP w pracy. Wstępne szkolenie BHP, instruktaż ogólny i stanowiskowy.

    Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP wszystkim pracownikom. Kodeks Pracy mówi, że pracownik przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. W interesie samego pracodawcy jest zatem przeprowadzenie szkolenia BHP, gdyż brak znajomości zasad i procedur BHP może wpływać na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracownika, a tym samym narażać pracodawcę na straty oraz odpowiedzialność wykroczeniową i karną.

  • środa, 11 październik 2017 19:39

    Szkolenie wstępne BHP, jak wygląda, ile jest ważne i kto je może poprowadzić

    Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tej regulacji jest wydane w oparciu o art. 2375 Kodeksu Pracy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W celu wypełnienia obowiązków zawartych ww. Rozporządzeniu, pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.