Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa

Resuscytacja Krążeniowo-Oddechowa (RKO) jest niezwykle ważnym zespołem czynności. Natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji u osoby, u której podejrzewamy Nagłe Zatrzymanie Krążenia, czyli zatrzymanie serca w połączeniu z utratą świadomości i bezdechem może zwiększyć jej szanse na przeżycie nawet trzykrotnie.

Szkolenia BHP

Art. 94 Kodeksu Pracy narzuca na pracodawcę obowiązek zapoznania nowo zatrudnionych pracowników z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania przez nich pracy, a także z podstawowymi uprawnieniami. Obowiązek ten dotyczy również pracowników przenoszonych na inne stanowisko pracy, jeżeli narażone one będą na działanie nowych czynników. Z kolei art. 209 Kodeksu Pracy narzuca na pracownika obowiązek poznania zasad i przepisów BHP, brania udziału w wymaganych szkoleniach i instruktażach, a także poddawania się wymaganym egzaminom sprawdzającym.

Ostatnie wpisy

  • niedziela, 15 październik 2017 18:22

    Jak wygląda szkolenie BHP w pracy. Wstępne szkolenie BHP, instruktaż ogólny i stanowiskowy.

    Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP wszystkim pracownikom. Kodeks Pracy mówi, że pracownik przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. W interesie samego pracodawcy jest zatem przeprowadzenie szkolenia BHP, gdyż brak znajomości zasad i procedur BHP może wpływać na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracownika, a tym samym narażać pracodawcę na straty oraz odpowiedzialność wykroczeniową i karną.

  • środa, 11 październik 2017 19:39

    Szkolenie wstępne BHP, jak wygląda, ile jest ważne i kto je może poprowadzić

    Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tej regulacji jest wydane w oparciu o art. 2375 Kodeksu Pracy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W celu wypełnienia obowiązków zawartych ww. Rozporządzeniu, pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.