Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Szkolenia BHP dla pracowników biurowych

Pracownicy biurowi stanowią dużą część wszystkich zatrudnionych w gospodarce. Nawet  firmy które absolutnie nie kojarzą nam się z pracą biurową, np. branża budowlana czy produkcyjna, zazwyczaj  nie mogą obyć się bez działu handlowego, czy księgowego. Dlatego postanowiłem przybliżyć podstawowe przepisy obowiązujące pracowników administracyjno-biurowych.

Rodzaje szkoleń BHP. Szkolenia wstępne, okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy BHP

Niemal codziennie dostaję pytania związane z rodzajami oraz terminami przeprowadzania szkoleń BHP. W poniższym artykule przedstawiam  informacje dotyczące jak należy przeszkolić pracownika, w jakich terminach, jak długo takie szkolenia trwają a także nie mniej ważna kwestia kto może takie szkolenia przeprowadzić. Należy podkreślić fakt, że część szkoleń nie powinna być przeprowadzana przez służbę BHP a przez bezpośrednich przełożonych pracownika.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Wielu pracodawców jest zaskoczonych jak wiele obowiązków na siebie bierze w momencie zatrudniania pierwszego pracownika. Zakres ten oraz odpowiedzialność praktycznie nie zależy od ilości zatrudnionych osób. W niniejszym wpisie pokrótce przybliżam podstawowe zadania jakie ciążą na barkach pracodawców, często nie świadomych, że za niedopełnienie tych obowiązków w sytuacji gdy dojdzie do wypadku, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 3.

Ostatnie wpisy

  • niedziela, 15 październik 2017 18:22

    Jak wygląda szkolenie BHP w pracy. Wstępne szkolenie BHP, instruktaż ogólny i stanowiskowy.

    Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP wszystkim pracownikom. Kodeks Pracy mówi, że pracownik przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. W interesie samego pracodawcy jest zatem przeprowadzenie szkolenia BHP, gdyż brak znajomości zasad i procedur BHP może wpływać na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracownika, a tym samym narażać pracodawcę na straty oraz odpowiedzialność wykroczeniową i karną.

  • środa, 11 październik 2017 19:39

    Szkolenie wstępne BHP, jak wygląda, ile jest ważne i kto je może poprowadzić

    Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tej regulacji jest wydane w oparciu o art. 2375 Kodeksu Pracy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W celu wypełnienia obowiązków zawartych ww. Rozporządzeniu, pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.