Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Szkolenia BHP dla pracowników biurowych

Pracownicy biurowi stanowią dużą część wszystkich zatrudnionych w gospodarce. Nawet  firmy które absolutnie nie kojarzą nam się z pracą biurową, np. branża budowlana czy produkcyjna, zazwyczaj  nie mogą obyć się bez działu handlowego, czy księgowego. Dlatego postanowiłem przybliżyć podstawowe przepisy obowiązujące pracowników administracyjno-biurowych.

Rodzaje szkoleń BHP. Szkolenia wstępne, okresowe, instruktaż ogólny i stanowiskowy BHP

Niemal codziennie dostaję pytania związane z rodzajami oraz terminami przeprowadzania szkoleń BHP. W poniższym artykule przedstawiam  informacje dotyczące jak należy przeszkolić pracownika, w jakich terminach, jak długo takie szkolenia trwają a także nie mniej ważna kwestia kto może takie szkolenia przeprowadzić. Należy podkreślić fakt, że część szkoleń nie powinna być przeprowadzana przez służbę BHP a przez bezpośrednich przełożonych pracownika.

Obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Wielu pracodawców jest zaskoczonych jak wiele obowiązków na siebie bierze w momencie zatrudniania pierwszego pracownika. Zakres ten oraz odpowiedzialność praktycznie nie zależy od ilości zatrudnionych osób. W niniejszym wpisie pokrótce przybliżam podstawowe zadania jakie ciążą na barkach pracodawców, często nie świadomych, że za niedopełnienie tych obowiązków w sytuacji gdy dojdzie do wypadku, grozi im kara pozbawienia wolności do lat 3.

Ostatnie wpisy

  • sobota, 02 grudzień 2017 20:14

    Obowiązki pracowników w zakresie BHP

    Ustawa Kodeks Pracy reguluje m.in. obowiązki pracodawcy i pracowników. Ogólne obowiązki pracowników omówione są w kilku artykułach a za najważniejszy można uznać Art. 100. Artykuł ten mówi, że zatrudniony powinien pracować sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, przestrzegać czasu pracy, ustalonego w zakładzie pracy porządku i regulaminu pracy. Pracownik powinien  dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz przestrzegać tajemnicy której ujawnienie może narazić pracodawcę na szkodę.

  • sobota, 28 październik 2017 15:22

    Środki ochrony indywidualnej w pracy

    Środki ochrony indywidualnej łatwo poznać po tym, że są noszone na pracowniku lub przez pracownika w kończynach górnych. Drugim elementem który odróżnia je od np. odzieży roboczej jest to, że spełniają funkcje chroniące przed jakimś zagrożeniem. Często środek ochrony indywidualnej stanowi ostatnią barierę ochronną pracownika przed czynnikami które mogą powodować utratę zdrowia lub życia. Dlatego wymagania dla samych ŚOI jak i ich stosowania są szeroko i precyzyjnie omówione w wielu krajowych i europejskich źródłach prawa pracy.