Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Zmiana przepisów dotyczących ochrony kobiet

Z dniem 1.05.2017 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet w ciąży i karmiących piersią. Powodem wprowadzenia zmian była decyzja Komisji Europejskiej, która uznała art. 176 Kp za niezgodny z postanowieniami dyrektywy 2002/73/WE1 z dnia 23.09.2002 zmieniającej dyrektywę Rady 76/207/EWG w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w zakresie dostępu do zatrudnienia, kształcenia i awansu zawodowego oraz warunków pracy.

Zmiana w przepisach dotyczących ręcznych prac transportowych

Od 1 maja tytuł Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych otrzymał nowe brzmienie - „w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych oraz innych pracach związanych z wysiłkiem fizycznym”.

Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadzi w 2017 r. 79 tys. kontroli.

Około 3000 kontroli odbędzie się w mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstwach - bedą to pierwsze kontrole które będą miały charakter instruktażowo-doradczy. Inspektorzy skupią się także na obowiązującej od 1 stycznia 2017r. minimalnej stawce godzinowej z tytułu umów zleceń oraz umów o świadczenie usług przez przedsiębiorców.

Ostatnie wpisy

  • niedziela, 15 październik 2017 18:22

    Jak wygląda szkolenie BHP w pracy. Wstępne szkolenie BHP, instruktaż ogólny i stanowiskowy.

    Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP wszystkim pracownikom. Kodeks Pracy mówi, że pracownik przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. W interesie samego pracodawcy jest zatem przeprowadzenie szkolenia BHP, gdyż brak znajomości zasad i procedur BHP może wpływać na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracownika, a tym samym narażać pracodawcę na straty oraz odpowiedzialność wykroczeniową i karną.

  • środa, 11 październik 2017 19:39

    Szkolenie wstępne BHP, jak wygląda, ile jest ważne i kto je może poprowadzić

    Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tej regulacji jest wydane w oparciu o art. 2375 Kodeksu Pracy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W celu wypełnienia obowiązków zawartych ww. Rozporządzeniu, pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.