Zadzwoń i spytaj o ofertę:
tel. 608 353 350

Blog

Ustawa o minimalnym wynagradzaniu za pracę na 2017r.

Od Stycznia 2017r. wzrasta minimalne wynagradzanie za prace z kwoty 1850 zł do kwoty 2000 zł brutto. Przestaje obowiązywać przepis umożliwiający ustanowienie wynagrodzenia za pracę w pierwszym roku jego pracy ( w całej karierze) na poziomie 80 % płacy minimalnej.

Zmiany związane z Regulaminem pracy

Od Stycznia 2017r. Regulamin pracy należy obowiązkowo wprowadzić w chwili zatrudnienia 50-go pracownika. Do końca 2016r. obwiązek wprowadzenia Regulaminu pracy powstawał w chwili zatrudnienia 20 pracowników

Od 2016r. PIP nie musi informować o zamiarze kontroli

Zgodnie z decyzją szedowej Państwowej Inspekcji Pracy Iwony Hickiewicz inspektorzy pracy mają od teraz uprawnienia do kontrolowania firm bez siedmiodniowego uprzedzenia. W związku z tą decyzją pracodawcy nie mają już siedmiu dni na przygotoweanie zakładu pracy i uzupełnienie dokumentacji.

Ostatnie wpisy

  • niedziela, 15 październik 2017 18:22

    Jak wygląda szkolenie BHP w pracy. Wstępne szkolenie BHP, instruktaż ogólny i stanowiskowy.

    Pracodawca zobowiązany jest do organizowania szkolenia BHP wszystkim pracownikom. Kodeks Pracy mówi, że pracownik przed rozpoczęciem pełnienia obowiązków musi znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na swoim stanowisku. W interesie samego pracodawcy jest zatem przeprowadzenie szkolenia BHP, gdyż brak znajomości zasad i procedur BHP może wpływać na nieprawidłowe wykonywanie obowiązków przez pracownika, a tym samym narażać pracodawcę na straty oraz odpowiedzialność wykroczeniową i karną.

  • środa, 11 październik 2017 19:39

    Szkolenie wstępne BHP, jak wygląda, ile jest ważne i kto je może poprowadzić

    Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Rozwinięciem i uszczegółowieniem tej regulacji jest wydane w oparciu o art. 2375 Kodeksu Pracy - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). W celu wypełnienia obowiązków zawartych ww. Rozporządzeniu, pracodawca przeprowadza wstępne szkolenie bhp przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy.